Labudíková Darina, Mgr.

Stav: aktívny
Meno zamestnávateľa: Ing. Miroslav Labudík
Školiteľ: Ing. Miroslav Labudík