Juran Svetozár, JUDr.

mesto: Bratislava
Typ patentového zástupcu: čestný člen