Knopp Juraj, Ing. CSc.

Obchodné meno/dodatok: Patentová a známková kancelária
Ulica: Pohronská 7
PSČ: 831 03
mesto: Bratislava
Telefón: +421 902 543 671
Fax: +421 2 4425 9575
E-mail: knoppjur@gmail.com
Typ patentového zástupcu: patentový zástupca
Spôsob výkonu činnosti: samostatne
Stav: aktívny výkon