Projekt zlepšovania eGOV služieb ÚPV SR

10. 2. 2022

SKPZ upozorňuje členov na možnosť verejne pripomienkovať projekt Zlepšenia eGOV služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR a to v termíne do 15. 02. 2022. 

ÚPV SR sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu projektu: Verejné pripomienkovanie projektu Zlepšenia eGOV služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 

Cieľom projektu je úpravu informačného systému Portál elektronických služieb ÚPV SR, ktorá je nevyhnutná z dôvodov:

  • implementácie požiadaviek vyplývajúcich z aktuálne platnej legislatívy;
  • optimalizácie koncových služieb a elektronických formulárov z dôvodu dlhodobej udržateľnosti ich poskytovania občanom a podnikateľom;
  • optimalizácie procesu podpisovania a odosielania elektronických formulárov pre občanov a podnikateľov a implementácie responzívneho dizajnu na účely práce s elektronickými formulármi aj prostredníctvom tabletov, resp. mobilných telefónov;
  • vytvorenia štatistického modulu na vytváranie pravidelných štatistík úradu.

Hlavným cieľom je zjednodušiť spôsob používania elektronických služieb ÚPV SR. 

Späť na Aktuality