Časopis Duševné vlastníctvo

21. 4. 2021

Vážený čitateľ,

časopis Duševné vlastníctvo predstavuje v podmienkach Slovenskej republiky jediné periodikum poskytujúce ucelený náhľad do problematiky duševného vlastníctva a poskytuje odborné, aktuálne, hodnoverné a cielené informácie. Tvorí významný komunikačný nástroj smerom k verejnosti a platformu, ktorá spája odbornú verejnosť s patentovými zástupcami a súkromným sektorom.

Uvedomujeme si dôležitosť a potrebu jednoducho a cielene sprostredkovať informácie o duševnom vlastníctve, preto sme sa rozhodli časopis otvoriť širokej verejnosti.

Aktuálny obsah nájdete vždy na webovej stránke časopisu, kde si môžete kedykoľvek časopis prelistovať či stiahnuť.  

Objednávkou elektronickej  verzie časopisu budete informovaný o najnovšom čísle hneď po jeho vydaní a nič vám neujde.

Zároveň vychádzame v ústrety čitateľom, preferujúcim tlačenú podobu časopisu, s možnosťou si ho i  naďalej objednať za nezmenenú cenu.

Prajeme podnetné čítanie a tešíme sa na vašu spätnú väzbu!


                                                                 redakčná rada časopisu Duševné vlastníctvo


Link na stiahnutie časopisu:
https://www.indprop.gov.sk/?1-2021
Link na objednávku časopisu:
https://www.indprop.gov.sk/?online-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo
Späť na Aktuality