Druhé kolo grantov (SME Fund)

27. 5. 2024

Od 21. mája 2024 EUIPO znovuotvoril možnosť požiadať o grant z Fondu na podporu malých a stredných podnikov (SME Fund) aj o grant určený na náhrady poplatkov za patenty prostredníctvom Poukazu 3.

SME Fund ponúka aj Poukaz 1 na službu IP Scan, Poukaz 2 na ochranné známky a dizajny alebo Poukaz 4 na odrody rastlín.

Bližšie info na  Overview - EUIPO (europa.eu) alebo na ÚPV SR. 

 

Späť na Aktuality