FAST TRACK DIZAJNY

17. 6. 2021
ÚPV SR zrýchľuje postup zápisu dizajnu do registra

 

Ochrana dizajnu – vzhľadu výrobku alebo jeho časti, zápisom v registri Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej ÚPV SR) dáva majiteľovi takéhoto zapísaného dizajnu výlučné právo brániť tretím osobám kopírovať alebo napodobňovať zapísaný dizajn.

ÚPV SR prichádza s novinkou, a to zrýchleným postupom zápisu dizajnu do registra, tzv. FAST TRACK dizajnu. Cieľom tejto zmeny je, že sa predmet takejto prihlášky zapíše do registra ÚPV SR v lehote 45 pracovných dní od dátumu jej podania oproti súčasnej priemernej dobe registrácie dizajnov 98 dní.         

Podmienky FAST TRACKU dizajnu sú napríklad podanie žiadosti o zápis dizajnu do registra elektronicky, aktivovaná elektronická schránka slovensko.sk na doručovanie, zaplatené príslušné poplatky. Všetky podmienky sú zverejnené na webovej stránke úradu. 

Späť na Aktuality