FAST TRACK pre patenty

9. 3. 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR oznámil, že pri splnení podmienok: 

  • rešerš v prioritnej lehote
  • podaná žiadosť o skoršie zverejnenie
  • podaná žiadosť o vykonanie úplného prieskumu
  • zaplatené poplatky
  • patentovateľnosť vynálezu nie je sporná
  • udelí patent v lehote 24 mesiacov od podania prihlášky patentu.

    „Cieľom úradu je skrátiť dobu udelenia patentu zo súčasných štyroch až piatich rokov na dva roky. Ide o jedinečnú príležitosť získať ochranu v najkratšej možnej lehote. Uvedomujeme si, akou rýchlosťou napredujú inovácie. Vynález, ktorý je dnes unikátny a nový, je o pár mesiacov zastaraný, preto chceme ísť s dobou a máme ambície byť rýchlou a odbornou podporou pre vynálezcov a podnikateľov,“ uvádza predseda ÚPV SR Matúš Medvec.  


    Späť na Aktuality