Golfový HCP turnaj právnických profesií 2021 - 2. ročník

22. 9. 2021

Slovenská advokátska komora organizuje druhý (2). ročník Golfového HCP turnaja právnických profesií opäť v Senici (Penati), a to 4.10.2021 (pondelok) so začiatkom o 9.00 hod. Podľa svojho názvu je určený širšiemu okruhu golfistov a golfistiek – právnikom a právničkám, a teda zástupcom všetkých právnických profesií. Čiže nielen advokátom, ale aj notárom, exekútorom, sudcom, súdnym úradníkom, prokurátorom, patentovým zástupcom, vysokoškolským pedagógom učiacim na Právnických fakultách, podnikovým právnikom (vrátane štátnych a samosprávnych inštitúcií), koncipientom/čakateľom uvedených právnických profesií, skrátka všetkým, ktorí vyštudovali niektorú z právnických fakúlt, a to tak na Slovensku, ako aj v zahraničí.

 Účelom turnaja je skĺbiť zábavu, športové zápolenie, príjemne strávený čas, no najmä prispieť k (opätovnému) zbližovaniu právnických profesií, opätovnému stretnutiu spolužiakov z vysokej školy pri takejto milej športovej udalosti.

Propozície turnaja:

Názov turnaja: Golfový HCP turnaj právnických profesií – 2. ročník

Hrací deň:    4.10.2021 (pondelok)

Miesto konania:    Penati Golf Resort Senica, https://www.penatigolfresort.sk/

Ihrisko:                   Legend Golf Course             

Čas príchodu:       9:00 hod. Príchod a registrácia hráčov, welcome drink, malé občerstvenie, priestor na tréning

Čas zahájenia:      9.30 hod. Otvorenie, príhovory pre už prítomných a presun na štartovacie jamky podľa rozdelenia do flajtov

Štart:                     10.00 hod. Postupný štart z jamky 1. a 10. podľa štartovky, ktorá bude zverejnená po uzavretí prihlášok. Pokiaľ bude málo hráčov, bude sa štartovať iba z jamky č. 1.

Počet jamiek:       18

Doplnkové súťaže: Nearest to pinLongest drive (jamka sa vyberie v deň turnaja)

Vyhodnotenie:       Po turnaji, cca o 15.30 hod. (čas sa môže upravovať podľa počtu prihlásených)

Prihlásiť sa môžete:   a)      e-mailom na adrese kutan@sak.sk

b)      na linke: https://skga.sk/detail-turnaja/?id=96790898

c)       na tomto formulári https://forms.gle/DWXGgnnSZLMh8rSw6 (najmä pre tých, ktorí ešte nie sú registrovaní v SKGA alebo im prihlásenie cez SKGA portál nejde):

 Štartovné:  30 EUR, v štartovnom je zahrnuté welcome drink a drobné občerstvenie, ovocie, voda a bageta do bagu, občerstvenie po polovici ihriska, neskorý obed po turnaji vrátane nápoja. Zvyšok hradí SAK resp. partneri.

 Poplatok za hru:         hradí sa individuálne pri príchode do rezortu vo výške 68 EUR s DPH (vyjednaná cca 20 percentná zľava oproti oficiálnej cene 85 EUR), alebo individuálne podľa členstva (členovia Penati, reciprocita a pod.)

 Podmienky účasti:    Všetky právnické profesie (advokáti, notári, exekútori, prokurátori, sudcovia a súdni úradníci, koncipienti/čakatelia uvedených právnických profesií, podnikoví právnici, vysokoškolskí pedagógovia, všetci absolventi právnických fakúlt na Slovensku, ako aj v zahraničí)

 Súťažné kategórie:    A: spoločná HCP 0 – 18

B: spoločná HCP 18,1 – 36

C: spoločná HCP 37 – 54

D: netto rany (špeciálna kategória)

 Systém súťaže:            kategória A stableford netto

                                        kategória B stableford netto

                                        kategória C stableford netto

                                        kategória D netto rany

 Do jednotlivých kategórií sú hráči zaradení podľa HCP, s ktorým vstupujú do súťaže v hranom ročníku. Neregistrovaní hráči budú hodnotení individuálne, s počiatočným HCP 54.

 Vyhodnocovanie: V kategórii A budú odmenení vecnými cenami prví traja hráči s najvyšším počtom stableford netto

 V kategórii B budú odmenení vecnými cenami prví traja hráči s najvyšším počtom stableford netto

 V kategórii C budú odmenení vecnými cenami prví traja hráči s najvyšším počtom stableford netto.

V kategórii D budú odmenení víťazi v rámci jednotlivých samostatných právnických profesií, s najnižším počtom netto rán.

 Ak by bolo málo hráčov do niektorej z kategórií A - C, budú 2 kategórie, a to od 0 po 27 a od 28 do 54, všetko stableford netto.

 V prípade rovnakého výsledku viacerých hráčov v turnaji rozhoduje o umiestnení: lepší výsledok na posledných 15-tich, 12-tich, 9-tich, 6-tich, 3-och, a poslednej jamke. Ak sú všetky súčty zhodné a hráči sa umiestnia na rovnakom mieste, umiestnenie hráčov za nimi sa posunie o počet hráčov na delenom mieste.

 

Späť na Aktuality