IP SCAN

29. 9. 2023

Spustenie služby IP SCAN

Na Slovensku sa dňa 01. októbra 2023 spúšťa služba IP Scan –  audit duševného vlastníctva malých a stredných podnikov. Audit budú vykonávať experti z radov patentových zástupcov a advokátov, ktorí boli na poskytnutie danej služby vyškolení a certifikovaní. Kvalitu auditu bude kontrolovať Úrad priemyselného vlastníctva SR.

Cieľom tohto grantového programu je pomoc malým a stredným podnikom v Európskej únii pri ochrane duševného vlastníctva.

Služba IP Scan umožňuje priamy kontakt malého a stredného podniku s profesionálom na duševné vlastníctvo, ktorý bude skúmať obchodný model, produkty alebo služby. Spoločne preskúmajú aký nehmotný majetok treba chrániť a akým spôsobom môže duševné vlastníctvo pomôcť danému podniku rásť.

Význam IP Scanu - pri malých a stredných podnikov s duševným vlastníctvom je o 21 % pravdepodobnejšie, že budú v nasledujúcom období rásť, a o 10 % pravdepodobnejšie, že sa stanú rýchlo rastúcou firmou.

Podľa analýzy práv duševného vlastníctva podnikov v krajinách EÚ v rokoch 2017 až 2019 menej ako 9 % malých a stredných podnikov v EÚ vlastní práva duševného vlastníctva, pričom práve podniky intenzívne využívajúce tieto práva majú v priemere o 20 % vyššie príjmy na zamestnanca a vyplácajú v priemere o 19 % vyššie mzdy.

Malé a stredné podniky, ktoré sa rozhodnú pre IP Scan, môžu od 1. októbra 2023 požiadať o poukaz na preplatenie 90 % nákladov na IP Scan a vďaka tomu ušetriť 720 EUR pri náhrade nákladov súvisiacich s realizáciou tejto služby. Viac informácií o možnosti získať finančnú podporu nájdete na stránkach ÚPV SR alebo priamo EUIPO


Späť na Aktuality