Konferencia 2018

20. 4. 2018

Vážená pani kolegyňa, vážený pán kolega,

predstavenstvo Slovenskej komory patentových zástupcov SR Vás v zmysle ustanovení § 50 zákona č. 344/2004 Z. z. pozvalo na výročnú konferenciu, ktorá sa uskutočnila dňa 20. apríla 2018 v sídle SKPZ, Ružová dolina 6, Bratislava.

Zápisnicu a ostatné doklady z Konferencie nájdete v sekcii pre členov.  

 

 

Späť na Aktuality