Konferencia SKPZ 2019

7. 3. 2019

Dňa 12. apríla 2019 od 9:00 hod sa v sídle SKPZ bude konať Konferencia SKPZ 2019.

Tešíme sa na účasť všetkých patentových zástupcov.

Žiadame patentových zástupcov, aby najneskôr do 3. 4. 2019 potvrdili účasť a zaslali návrhy a pripomienky.  

 

Späť na Aktuality