Konferencia SKPZ 2020 nový termín

2. 9. 2020

Dňa 10. septembra 2020 sa bude konať odročená výročná konferencia SKPZ 2020 spojená s voľbami do orgánov SKPZ a to v zasadačke Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Trenčianska 55 Bratislava.

Prosíme členov, aby zaslali návrhy na kandidátov do orgánov SKPZ ako aj návrhy na zmeny a pripomienky k stavovským predpisom SKPZ.

Späť na Aktuality