Konferencia SKPZ 2020

12. 2. 2020

Dňa 12. marca 2020 sa bude konať výročná konferencia SKPZ 2020 spojená s voľbami do orgánov SKPZ a to v sidle SKPZ – Ružová dolina 6, Bratislava.

Prosíme členov, aby zaslali návrhy na kandidátov do orgánov SKPZ ako aj návrhy na zmeny a pripomienky k stavovským predpisom SKPZ.

Späť na Aktuality