Konferencia SKPZ 2021

23. 4. 2021

Konferencia SKPZ 2021 sa bude konať dňa 03. júna 2021 (štvrtok).

Konferencia sa bude konať cez online video-konferenčnú platformu Zoom.

Hlasovanie na Konferencii bude zabezpečené prostredníctvom on-line hlasovacieho systému Nemovote.

Bližšie informácie nájdete v zápisnici z Predstavenstva SKPZ a v pozvánkach. 

Späť na Aktuality