Kurz dištančného vzdelávania EPI „Životný cyklus patentu“

11. 3. 2024

Európsky patentový inštitút (Organizácia Európskych patentových zástupcov, EPI) pripravil aj v tomto roku kurz dištančného vzdelávania pre patentových zástupcov, zaoberajúci sa prípravou patentových prihlášok a legislatívnymi ako aj procedurálnymi aspektami konania o Európskych a Medzinárodných prihláškach. Tento kurz je rozdelený do 4 hlavných oblastí a uskutočňuje sa prostredníctvom samoštúdia doplneného o 5 interaktívnych virtuálnych vyučovacích hodín, vedených lektormi EPI.

Kurz je dostupný pre členov aj nečlenov EPI, začína 2. 4. 2024 a bližšie informácie o programe, ako aj prihlásenie naň je možné na stránkach EPI : https://epi.patentepi.org/details/life-of-a-patent-distance-learning-course-from-2-april-14-june-2024_1829 

Späť na Aktuality