Nová služba ÚPV SR FAST TRACK

15. 10. 2020

Nová služba ÚPV SR FAST TRACK

Úrad priemyselného vlastníctva SR oznámil, že nastáva zásadná zmena v oblasti zrýchlenia interných procesov v prospech klientov a to tým, že je možné za splnenia podmienok daných ÚPV SR (pozri www.indprop.gov.sk) zrýchlený postup konania o ochrannej známke a to zverejnenie prihlášky ochrannej známky v lehote 30 pracovných dní od dátumu jej podania.  

 

 

Späť na Aktuality