Nový partner SKPZ

9. 5. 2019

Slovenská komora patentových zástupcov reprezentovaná predsedom JUDr. Ing. Vladimírom Neuschlom a Paneurópska Vysoká škola – Právnická fakulta nadviazali spoluprácu.

Dňa 7. 5. 2019 bolo podpísané Memorandum o spolupráci, ktorá bude najmä v organizovaní spoločných podujatí (konferencií, seminárov a prednášok) ako aj stáží pre študentov. 

 

Späť na Aktuality