Nový predseda ÚPV SR

1. 3. 2024

Do vedenia Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR) nastupuje JUDr. Pavol Gregorčok. Za predsedu ÚPV SR ho menovala vláda SR na svojom výjazdovom rokovaní v stredu 28. februára 2024 v Michalovciach.

Pavol Gregorčok vyštudoval Právnickú fakultu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pôsobí ako advokát a od roku 2019 viedol svoju advokátsku kanceláriu.  V minulosti pôsobil aj ako predseda dozornej rady v spoločnosti Zvolenská teplárenská, a. s., či člen dozornej rady spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s.

Späť na Aktuality