Nový termín skúšky na výkon činnosti patentového zástupcu

22. 1. 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR stanovil nový termín konania skúšok patentových zástupcov na dni 25.2. a 26.2.2021 (štvrtok a piatok) na ÚPV SR. 

Začiatok 25.2.2021 o 9:00 hod. písomnou časťou skúšky, 26.2.2021 - ústna časť skúšky.

V prípade nepriaznivej pandemickej situácie bude ÚPV SR vopred informovať o zmene termínu.

Späť na Aktuality