Obmedzená prevádzka Úradu priemyselného vlastníctva SR

15. 2. 2017

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) ako realizátor projektu Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR, si dovoľuje informovať klientov, že od 13.1.2017 z dôvodu ostrej migrácie dát dôjde k odstávke nosných informačných systémov úradu, ktorá by mala trvať podľa dohodnutého harmonogramu do 10.2.2017.

Počas uvedenej odstávky bude činnosť úradu obmedzená len na prijímanie podaní (okrem prijímania podaní v podacom mieste úradu v Bratislave) a poskytovanie informácií z registrov úradu.

Obmedzená bude aj aktualizácia údajov na webregistroch úradu.

O opätovnom sprístupnení nosných informačných systémov Vás budeme informovať.

Späť na Aktuality