Odborné skúšky na výkon činnosti patentového zástupcu

28. 6. 2023

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR) oznámil, že termín odborných skúšok na výkon činnosti patentového zástupcu a skúšok spôsobilosti na posúdenie právnych vedomostí patentového zástupcu Európskeho spoločenstva je stanovený na 9. a 10. november 2023. 

Termín na podanie žiadosti spolu s potrebnými podkladmi je do 6. októbra 2023. 

Späť na Aktuality