Odborné skúšky patentových zástupcov - zrušenie

25. 11. 2021

Úrad priemyselného vlastníctve SR informuje, že na základe rozhodnutia vlády SR o lockdowne, ktoré bolo prijaté vzhľadom na aktuálnu zlú epidemiologickú situáciu a ktorým boli prijaté opatrenia, ktoré neumožňujú skúšky uskutočniť - skúšky patentových zástupcov plánované v dňoch 25. a 26.11. 2021 sa rušia, resp. presúvajú na nový termín (pravdepodobne prvý kvartál 2022). 

O novom termíne budeme informovať.

Späť na Aktuality