Odročenie Konferencie SKPZ 2020

9. 3. 2020

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,


vzhľadom na aktuálnu epidemiologicko-virologickú situáciu v Bratislave sa Predstavenstvo SKPZ rozhodlo odročiť Konferenciu SKPZ zvolanú na termín 12.03.2020 (štvrtok).

V Bratislavskom kraji je odo dňa 09. 03. 2020 prerušené vyučovanie v školských ako aj predškolských zariadeniach. Príslušné orgány zatvárajú alebo výrazne obmedzujú prevádzku množstva verejných, zdravotníckych a sociálnych zariadení, situácia sa priebežne mení a opatrenia sa rozširujú. Predstavenstvo je toho názoru, že by bolo nezodpovedné zvyšovať riziko nákazy a vystavovať všetkých účastníkov Konferencie akémukoľvek ohrozeniu.  

Nový termín Konferencie Vám bude oznámený v dostatočnom časovom predstihu v závislosti od aktuálneho vývoja situácie.

Ďakujeme za pochopenie, budeme Vás priebežne informovať.

S kolegiálnym pozdravom

Predstavenstvo SKPZSpäť na Aktuality