Pokútne poskytovanie služieb

25. 4. 2018

Upozornenie na pokútne poskytovanie služieb v oblasti priemyselných práv

SKPZ bola upozornená na bilbord (nachádzajúci sa pri ceste v smere zo Sv. Jura do Bratislavy) propagujúci služby spoločnosti BRANDMARKS s.r.o., J. Farkaša 12, 903 01 Senec v oblasti priemyselných  práv. Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosť BRANMARKS s.r.o. má jediného spoločníka a konateľa Mgr. Rastislava Blaška.

Mgr. Rastislav Blaško nie je členom SKPZ a nemá oprávnenie na poskytovanie služieb v oblasti priemyselných práv. Takisto spoločnosť BRANDMARKS s.r.o. nie je zapísaná v zozname spoločností patentových zástupcov a nie je oprávnená poskytovať služby v oblasti priemyselných práv.

SKPZ dlhodobo považuje poskytovanie služieb v oblasti priemyselných práv (napr. podávanie prihlášok ochranných známok, poradenstvo v oblasti ochrany označení alebo technických riešení, a pod.) osobami, ktoré nie sú členmi SKPZ alebo SAK, za nezákonné podnikanie bez oprávnenia – tzv. pokútníctvo.

V tejto súvislosti uvádzame, že v minulosti SKPZ podala trestné oznámenie z dôvodu podozrenia z trestného činu neoprávneného podnikania, ktorého sa mal dopustiť Mgr. Rastislav Blaško. Predmetné trestné konanie, však do dnešného dňa nie je ukončené.

Upozorňujeme týmto všetkých záujemcov o služby v oblasti priemyselných práv, že spoločnosť BRANDMARKS s.r.o. a ani  Mgr. Rastislav Blaško nie sú členmi SKPZ a poskytovanie služieb v oblasti priemyselných práv uvedenými osobami vykazuje znaky pokútneho podnikania.

Späť na Aktuality