Seminár 2017

12. 9. 2017

Slovenská komora patentových zástupcov

v spolupráci

s Úradom priemyselného vlastníctva SR

si Vás dovoľuje pozvať na seminár

OCHRANA PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA XIII.

ktorý sa koná v dňoch

11. októbra - 13. októbra 2017
v Hoteli SOREA TRIGAN Štrbské Pleso

Odborní garanti seminára:    Ing. Peter Hojčuš
                                             JUDr. Ing. Vladimír Neuschl

Organizačný garant:    Ing. Viera Burianová
Kontaktná adresa:    Ružová dolina 6, 821 09 Bratislava


Vážení priatelia,

dovoľujeme si Vám predložiť pozvánku na seminár „Ochrana priemyselného vlastníctva XIII.“, ktorý sa bude konať v Hoteli SOREA TRIGAN na Štrbskom Plese. Cieľom seminára je prostredníctvom vybraných tém prehĺbiť poznatky o ochrane priemyselného vlastníctva v praxi. Tento seminár je určený predovšetkým patentovým zástupcom, asistentom patentových zástupcov, advokátom, koncipientom a pracovníkom pôsobiacim v oblasti ochrany priemyselného vlastníctva. Účastníkom seminára bude poskytnutý dostatočný časový priestor na odbornú diskusiu s prednášajúcimi. Zároveň seminár poskytne možnosť výmeny informácií medzi účastníkmi ako aj  nadviazania nových kontaktov, ktoré môžu byť prospešné v ďalšej práci.

Tešíme sa na Vašu účasť.                                                                   Prípravný výbor seminára

Späť na Aktuality