Seminár SKPZ Ochrana priemyselného vlastníctva XIV

12. 9. 2018

Slovenská komora patentových zástupcov v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR si Vás dovoľuje pozvať na seminar Ochrana priemyselného vlastníctva XIV, ktorý sa koná v dňoch 3. až 5. októbra 2018.

Tento Seminár je určený predovšetkým patentovým zástupcom, asistentom patentových zástupcov, advokátom, koncipientom a pracovníkom pôsobiacim v oblasti ochrany priemyselného vlastníctva. Pozvánka a program v prílohe.

Späť na Aktuality