Seminár OCHRANA PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA XVI.

13. 9. 2022

Slovenská komora patentových zástupcov v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR si Vás dovoľuje pozvať na seminár

 

OCHRANA PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA XVI.

 

 ktorý sa koná v dňoch 28. septembra - 30. septembra 2022 v hoteli SOREA TRIGAN Štrbské Pleso.

Odborní garanti seminára: Ing. Radovan Čechvala, MBA, MSC a Mgr. Ing. Martin Žovic

Organizačný garant: Ing. Viera Burianová

Kontaktná adresa: SKPZ, Ružová dolina 6, 821 09 Bratislava

 

Vážení priatelia,

dovoľujeme si Vás pozvať na seminár „Ochrana priemyselného vlastníctva XVI.“, ktorý sa bude konať v Hoteli SOREA TRIGAN na Štrbskom Plese. Cieľom seminára je prostredníctvom vybraných tém prehĺbiť poznatky o ochrane priemyselného vlastníctva v praxi. Tento seminár je určený predovšetkým patentovým zástupcom, asistentom patentových zástupcov, advokátom, koncipientom a pracovníkom pôsobiacim v oblasti ochrany priemyselného vlastníctva. Účastníkom seminára bude poskytnutý dostatočný časový priestor na odbornú diskusiu s prednášajúcimi. Zároveň seminár poskytne možnosť výmeny informácií medzi účastníkmi ako aj  nadviazania nových kontaktov, ktoré môžu byť prospešné v ďalšej práci.

Záväzná prihláška: info@skpz.sk 

Tešíme sa na Vašu účasť.                                                                 

 

Prípravný výbor seminára


Späť na Aktuality