Seminár SKPZ Ochrana priemyselného vlastníctva XV.

17. 9. 2019

SKPZ v spolupráci s ÚPV SR si Vás dovoľuje pozvať na seminár Ochrana priemyselného vlastníctva XV.

Seminár sa bude konať v dňoch 2. – 4. októbra 2019 v hoteli SOREA TRIGAN Štrbské pleso.

Stručný program:

1. Priority rozvoja system PCT. Skúsenosti ÚPV SR z pohľadu prijímacieho úradu.

prednášajúci Ľ. Hladká, ÚPV SR

2.  Spoločné odporúčania pre posudzovanie priestorových ochranných známok …

prednášajúci T. Žiak, ÚPV SR

3. Prehľad aktuálnej rozhodovacej praxe odvolacích orgánov EUIPO

prednášajúci A. Králok, EUIPO

4.  Kolízia ochranných známok, domén a obchodného mena

prednášajúci R. Kolkusová, PEVŠ

5. Typy ochranných známok a absolútne dôvody …

prednášajúci P. Charuzová, EUIPO 

Prihlášky na seminár na SKPZ.  Prihlášky sa prijímajú do 20. 9. 2019.  

Späť na Aktuality