Skúšky patentových zástupcov

23. 4. 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR stanovil nový termín na skúšku na výkon činnosti patentového zástupcu a to na 20. až 21. mája 2021.

Späť na Aktuality