SME program EÚ

21. 1. 2021

Európska komisia rozhodla o novej dotačnej schéme učenej pre malé a stredné podniky s cieľom pokryť niektoré náklady súvisiace s ochranou priemyselného vlastníctva. V jej rámci bude možné získať od 11.1.2021 dotáciu až do výšky 1.500 € využiteľnú o.i. na úradné poplatky vzťahujúce sa k prihláškam ochranných známok a dizajnov podaných na EUIPO či ÚPV SR. Bližšie informácie o programe ako aj o spôsobe ako sa môžu malé a stredné podniky do tohoto programu zapojiť sú zverejnené na stránkach EUIPO ako aj v pripojenom linku.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/online-services/sme-fund

Späť na Aktuality