Správa z konferencie AIPPI

15. 10. 2020

V dňoch 5.-14.10.2020 sa uskutočnil výročný kongres AIPPI (Medzinárodnej asociácie pre ochranu priemyselného práva). Tento kongres sa s ohľadom na súčasnú situáciu uskutočnil prvý krát online formou. AIPPI je nezávislou organizáciou zastupujúcou záujmy profesionálov v oblasti priemyslového práva, ktorí sa zúčastňujú jeho činnosti formou práce v národných, regionálnych a odborných skupinách. Nakoľko SK národná AIPPI skupina pred časom zanikla, slovenskí členovia sa účastnia práce AIPPI prostredníctom skupiny nezávislých členov a v odborných pracovných skupinách. AIPPI sa venuje odborným témam a snaží sa prostredníctvom svojich rezolúcií a činnosťou svojich orgánov ovplyvňovať jednak zákony v jednotlivých krajinách ako aj činnosť kľúčových inštitúcií. V tomto roku AIPPI prijala 4 kľúčové rezolúcie, pričom zaujímavá je predovšetkým rezolúcia venujúca sa vynálezom, využívajúcim umelú inteligenciu. Podľa nej sa AIPPI domnieva že umelá inteligencia by sa nemala považovať za pôvodcu či spolupôvodcu vynálezu, a to aj v prípade že prínos fyzickej osoby na tvorbe takéhoto vynálezu sa nedá jendoznačne  identifikovať. Napriek tomu sa AIPPI domnieva, že ani takého vynálezy by nemali byť vylúčené z patentovej ochrany per se, pokiaľ je prihlasovateľom fyzická či právnická osoba.

Ďaľšia výročná konferencia AIPPI je naplánovaná na 17.-20.10.2021 v Hangzhou, a mala by o.i. zaujať stanovisko ku nárokom na inovatívnosť vynálezov, vytvorených prostredníctvvom umelej inteligencie.

Ing. Radoslav Čechvala 

Späť na Aktuality