Termín konania odborných skúšok

18. 3. 2019

SKPZ informuje uchádzačov o odbornú skúšku, že ÚPV SR stanovil termín odborných skúšok na výkon činnosti patentového zástupcu (§ 6 zákona č. 344/2004 Z. z.) a skúšok spôsobilosti na posúdenie právnych vedomostí patentového zástupcu Európskeho spoločenstva (§ 7 zákona č. 344/2004 Z. z.) na 5. a 6. novembra 2019.

Žiadosť o odborné skúšky sa podáva na ÚPV SR písomne spolu s overeným dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, potvrdením o nadobudnutej praxi (§ 4 zákona č. 344/2004 Z. z.) a dokladom o zaplatení správneho poplatku za odbornú skúšku (§ 6 ods. 5 zákona č. 344/2004 Z. z.) a to najneskôr do 4. októbra 2019.

Späť na Aktuality