Termín konania odborných skúšok

24. 5. 2018

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky oznamuje, že termín odborných skúšok na výkon činnosti patentového zástupcu (§ 6 zákona č. 344/2004 Z. z.) a skúšok spôsobilosti na posúdenie právnych vedomostí patentového zástupcu Európskeho spoločenstva (§ 7 zákona č. 344/2004 Z. z.) je stanovený na 6. a 7. novembra 2018.

Späť na Aktuality