UPOZORNENIE na podvodné faktúry

27. 3. 2024

Dovoľujeme si Vás týmto upozorniť, že sa vyskytli prípady, že neoprávnené osoby zasielajú prihlasovateľom, najmä ochranných známok, zavádzajúce výzvy na úhradu poplatkov. Listy napodobňujú výzvy Úradu priemyselného vlastníctva SR a zneužívajú údaje zverejnené vo webregistroch alebo Vestníku ÚPV SR.

Upozorňujeme na rozpoznávacie znaky podvodnej výzvy/faktúry:

* IBAN nezačína písmenami SK

* často obsahuje gramatické chyby, alebo chýbajú časti výzvy

* neobsahuje kontaktné údaje 

* neobsahuje QR kód na realizáciu platby

* neobsahuje lehotu alebo obsahuje nesprávnu lehotu (správna lehota je 15 dní od doručenia výzvy).

 

V prípade podozrenia z obdržania falošnej faktúry kontaktujte svojho patentového zástupcu alebo infocentrum@indprop.gov.sk a overte si, či nejde o falošnú výzvu. 

 

 

Späť na Aktuality