Uzatvorenie poskytovania grantov na patenty

11. 6. 2024

Vzhľadom na vysoký počet žiadateľov EUIPO uzatvoril dňa 10. 06. 2024 čerpanie grantov z Poukazu 3 z Fondu pre podporu malých a stredných podnikov (SME Fund) na patenty. Ostatné granty zostávajú otvorené.

O prípadnom znovuotvorení fondu pre čerpanie z Poukazu 3 Vás budeme informovať.

Späť na Aktuality