Volebná Konferencia SKPZ

15. 2. 2017

Volebná Konferencia SKPZ sa bude konať konania dňa 17. 03. 2017  v sídle SKPZ. Prosíme členov o oznámenie svojej plánovanej účasti na: info@skpz.sk

Ďalej, prosíme členov, aby zaslali ďalšie podnety a námety ku konferencii.

Taktiež žiadame členov, ktorí chcú pracovať v orgánoch SKPZ, aby ohlásili svoj záujem do 3. 3. 2017.

Späť na Aktuality