Vyhodnotenie verejnej konzultácie o námietkových konaniach

25. 7. 2021

ÚPV SR zverejnil výsledky verejného prieskumu vo veci námietkových konaní.

Sme radi, že aj analýzy SKPZ prispeli k záveru neiniciovať také zmeny príslušných zákonov, ktoré by neadekvátne vstupovali do práv prihlasovateľov či majiteľov starších práv.

Taktiež sa tešíme na ďalšiu diskusiu o komplexnejšej zmene zákona úžitkových vzoroch na báze našich návrhov!

 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6823259360332939264 

Späť na Aktuality