Výročná konferencia 2023

5. 5. 2023

Predstavenstvo Slovenskej komory patentových zástupcov SR si dovoľuje pozvať svojich členov na 

výročnú konferenciu  spojenú s voľbami do orgánov SKPZ 

ktorá sa uskutoční

8. júna 2023

v zasadačke Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Trenčianska 55, Bratislava

(predchádzajúce sídlo SKPZ).

 

Pozvánky boli rozoslané poštou.  

Späť na Aktuality