Workshop o podávaní medzinárodných prihlášok prostredníctvom ePCT

15. 2. 2017

Úrad priemyselného vlastníctva SR a Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO), v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Slovenskou komorou patentových zástupcov, vás pozývajú dňa 27. februára 2017 na Workshop o podávaní medzinárodných prihlášok podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) prostredníctvom ePCT, určený pre patentových zástupcov a odbornú verejnosť.

Workshop sa uskutoční v Centre vedecko-technických informácií SR (Lamačská cesta 8/A, Bratislava) a bude prebiehať za účasti zahraničných lektorov z Divízie medzinárodnej spolupráce PCT (WIPO) a riaditeľa Vyšehradského patentového inštitútu v anglickom jazyku (bez tlmočenia).

Účasť na workshope je bezplatná.

Prihlásiť sa môžete do 22. februára 2017 vyplnením on-line formulára na stránkach www.upv.sk

Späť na Aktuality