Obertáš Július, Ing.

Ulica: Justičná 7
PSČ: 811 07
mesto: Bratislava
Telefón: +421 2 5557 7106
E-mail: obertas@chello.sk
Typ patentového zástupcu: čestný člen