Adamová Zuzana, JUDr., PhD.

Firma: Patentová zástupkyňa
Ulica: K. Adlera 1
PSČ: 841 02
mesto: Bratislava
Telefón: +421 905 933 452
E-mail: zuzana.adamova@gmail.com
Spôsob výkonu činnosti: samostatne