Bachratá Magdaléna , Mgr.

Obchodné meno/dodatok: Patentová a známková kancelária
Ulica: Krasovského 13
PSČ: 851 01
mesto: Bratislava
Telefón: +421 2 6381 0092
E-mail: mbachrata@bapatoffice.sk
Typ patentového zástupcu: patentový zástupca
Spôsob výkonu činnosti: samostatne
Stav: aktívny výkon