Fajnor Karol, Mgr.

Obchodné meno/dodatok: FAJNOR IP s.r.o.
Ulica: Krasovskeho 13
PSČ: 851 01
mesto: Bratislava
Telefón: +421 2 6381 1927
Fax: +421 2 6381 1420
E-mail: office@fabap.sk
Typ patentového zástupcu: patentový zástupca
Spôsob výkonu činnosti: v spoločnosti patentových zástupcov
Stav: aktívny výkon

Súvisiace fyzické/právnické osoby:

Fajnor Ľuboš, Ing.

Fajnorová Mária, Ing.

FAJNOR IP s.r.o.