Gruber Dalibor , Ing.

Obchodné meno/dodatok: GELE - patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária
Ulica: Humenská 29
PSČ: 040 11
mesto: Košice
Telefón: +421 903 609 144
Fax: +421 55 642 5159
E-mail: gele@gele.sk
Typ patentového zástupcu: patentový zástupca
Spôsob výkonu činnosti: samostatne
Stav: aktívny výkon