Hojčuš Peter, Ing.

Obchodné meno/dodatok: Patentová a známková kancelária
Ulica: Osuského 1A
PSČ: 851 03
mesto: Bratislava
Telefón: + 421 905 341 923
E-mail: hojcus@patentoffice.sk
Typ patentového zástupcu: patentový zástupca
Spôsob výkonu činnosti: samostatne
Stav: aktívny výkon