Hörmannová Zuzana, Ing.

Obchodné meno/dodatok: HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.
Ulica: Na Revíne 29
PSČ: 831 01
mesto: Bratislava
Telefón: +421 2 4363 8662
Fax: +421 2 4363 8663
E-mail: office@htpatent.sk
Web: www.htpatent.sk
Typ patentového zástupcu: patentový zástupca
Spôsob výkonu činnosti: v spoločnosti patentových zástupcov
Stav: aktívny výkon