Lobodová Dagmar, Ing.

Obchodné meno/dodatok: Patentová a známková kancelária
Ulica: Clementisova 6
PSČ: 040 22
mesto: Košice
Telefón: +421 905 696 442
E-mail: lobodova@yahoo.com
Typ patentového zástupcu: patentový zástupca
Spôsob výkonu činnosti: samostatne
Stav: aktívny výkon