Majlingová Marta, Ing.

Obchodné meno/dodatok: MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.
Ulica: Budatínska 12
PSČ: 851 06
mesto: Bratislava
Telefón: +421 2 6381 0093
Fax: +421 2 6381 1423
E-mail: info@skpatent.sk
Typ patentového zástupcu: patentový zástupca
Spôsob výkonu činnosti: v spoločnosti patentových zástupcov
Stav: aktívny výkon

Súvisiace fyzické/právnické osoby:

Čudová Dana, Ing.

Majlingová Zuzana, Ing.

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.

Baďurová Katarína, Mgr.

Šichmanová Adela, RNDr., PhD.,