Maruniaková Ingrid, JUDr.

Obchodné meno/dodatok: Maruniaková Ingrid, JUDr.
Ulica: Tatranská 93
PSČ: 974 11
mesto: Banská Bystrica
Telefón: +421 944 028 574,
E-mail: maruniakova.ingrid@gmail.com
Spôsob výkonu činnosti: samostatne
Stav: aktívny výkon